Lærings videoer om EL-Teori

Youtube videoer med Maskinmester relevant indhold

AC Kredsløbsberegninger

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

AC Impedansbegrebet - spolen (1/3)

Begrundelse for faseforskydning mellem spolens strøm og spænding. Beregning af reaktans (XL).

AC Impedansbegrebet - spolen (2/3)

Spolens impedans- og strømberegninger.

AC Impedansbegrebet - spolen (3/3)

Spolens spændinger og effekter.

AC Impedansbegrebet - Kondensatoren (1/2)

Begrundelse for faseforskydning mellem kondensatorstrøm og spænding. Beregning af reaktans (Xc).

AC Impedansbegrebet - Kondensatoren (2/2)

RC-kredsløbets strømme, spændinger og effekter.

AC kredsløbsberegninger (1/5)

Simpel induktiv kredsløbsberegning.

AC kredsløbsberegninger (2/5)

Simpel induktiv kredsløbsberegning.

AC kredsløbsberegninger (3/5)

Simpel kapacitiv kredsløbsberegning.

AC kredsløbsberegninger (4/5)

Beregning med blandede kredsløb og belastninger.

AC kredsløbsberegninger (5/5)

Beregning med blandede kredsløb og belastninger del 2.

AC 3 faset symmetrisk belastning (1/3)

Stjernekoblede 3 fasede symmetriske belastninger.

AC 3 faset symmetrisk belastning (2/3)

Stjernekoblede 3 fasede belastninger.

AC 3 faset symmetrisk belastning (3/3)

Trekantskoblede 3 fasede symmetriske belastninger.

Fremstilling af vekselspænding og vekselspændingens værdier

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

AC Fremstilling af vekselspænding (1/2)

Induktionsprincip.

AC Fremstilling af vekselspænding (2/2)

Generatorprincip.

AC Fremstilling af 3 faset vekselspænding (1/2)

3 faset generator princip, ækvivalentskema for generator, intro til 3 faset vektordiagram (spændinger).

AC Fremstilling af 3 faset vekselspænding (2/2)

Ækvivalentskema, 3 faset vektordiagram, sammenhæng mellem fasespænding og netspænding.

AC Vekselspændingens værdier (1/1)

Frekvens, peakværdi, middelværdi og effektiv værdi (RMS).

DC Kredsløbsberegninger

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

DC Ellærens kernebegreber (1/3)

Elektrisk ladning (Q) og strømstyrke (I).

DC Ellærens kernebegreber (2/3)

Elektrisk spændingsforskel, Resistans og resistivitet.

DC Ellærens kernebegreber (3/3)

Resistans og temperatur. Resistans og konduktans. Resistivitet og konduktivitet. Energi og effekt.

DC Elektriske kredsløb (1/4)

Start på seriekredsløb med spændingskilde og resistanser, elektromotorisk kraft, Kirchhoffs 2. lov.

DC Elektriske kredsløb (2/4)

Seriekredsløb fortsat, sammenlægning af resistanser i serie, beregningseksempel med beregning af erstatningsresistans, strøm, spændinger og effekter.

DC Elektriske kredsløb (3/4)

Parallel kredsløb, Kirchhoffs 1. lov, beregningseksempel med beregning af erstatningsresistans, strømme og effekter.

DC Elektriske kredsløb (4/4)

Blandede forbindelser (parallel og serie), strømdeling og spændingsdeling, beregningseksempel med beregning af erstatningsresistans, strømme, spændinger og effekter.

DC Maskeligninger & Kirchhoffs love

Eksempel på anvendelse af maskeligninger gennemgås.

DC Thevenins regel

Eksempel på anvendelse af Thevenins regel gennemgås.

DC Kondensatorer (1/4)

Kondensatorprincip og kapacitansbegrebet.

DC Kondensatorer (2/4)

Serie og parallelkobling af kondensatorer.

DC Kondensatorer (3/4)

Opladning af kondensatorer (konstant klemspænding).

DC Kondensatorer (4/4)

Beregningseksempel på opladning af kondensator, og kort om afladning.

DC Spoler (1/2)

Spoleprincippet og magnetiske felter. Induktion og selvinduktion.

DC Spoler (2/2)

Selvinduktion. Strøm og spændingers udvikling ved indkobling, samt induktans-begrebet.

Transformeren

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Transformeren - Grundlæggende (1/3)

Terminologi, symbol i kredsskema. Hovedfeltets dannelse og reaktion på belastningsstrømme. Vektordiagram i tomgang og under belastning. (1-faset betragtning).

Transformeren - Grundlæggende (2/3)

Transformerens ækvivalente skema (1-faset betragtning).

Transformeren - Grundlæggende (3/3)

Tomgangsforsøg og kortslutningsforsøg (1-faset betragtning).

Transformeren - spændingsfald og virkningsgrad (1/2)

Transformerens spændingsfald.

Transformeren - spændingsfald og virkningsgrad (2/2)

Transformerens virkningsgrad.

Transformeren - Paralleldrift (1/3)

Omsætningsforhold og koblingscifre.

Transformeren - Paralleldrift (2/3)

Den procentiske kortslutningsspænding (e_k) og transformerens kortslutningsvinkel (phi_k).

Transformeren - Paralleldrift (3/3)

Den procentiske kortslutningsspænding (e_k) og transformerens kortslutningsvinkel (phi_k).

Faseforskydning og fasekompensering

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Faseforskydning af strøm med C og L i kredsløb (1/1)

Principforklaring af årsagen til at strømmen faseforskydes hhv. forud (C) og bagud (L) ift. påtrykte spænding.

Fasekompensering (1/2)

Den grundliggende tankegang bag fasekompensering (hvad og hvorfor).

Fasekompensering (2/2)

Beregningseksempel fasekompensering.