Per Guldmanns videoer

Denne side indeholder en opgørelse med links over youtubemateriale der vedrører faget elektroteknik. De er primært produceret af Per Guldmann, men andre underviseres videoer indgår også her og der.

Materialet retter sig mod 4. semester studerende på AAMS. Det er ment som hjælp til studiet og rummer gennemgange af diverse powerpoints, kapitler fra bøgerne, regneeksempler, udstyr til laboratorieøvelser etc.

Behandlingen af teori er ordnet i forhold til den anvendte bog på AAMS’ 4. semester: “Grundlæggende elektroteknik” af Finn Lauritsen. Bogen er meget sammenlignelig med bogen: “Elektroteknik 1” af Poul Erik Petersen og begge bøger kan sikkert fint anvendes som udgangspunkt for anvendelse af dette youtube-ark.

God fornøjelse.

Hvad er spænding, strøm og modstand?

DC Ellærens kernebegreber 1/3

DC Ellærens kernebegreber 2/3

DC Ellærens kernebegreber 3/3

Kap 1.2 Elektrostatik (Coulombs lov)

Kondensator 1

Kondensator 2

Kap 1.3.5 Elektrisk ledningsevne (Konduktans)

Modstand og ledningsevne

Kap 1.3.6 Elektrisk modstand (Resistans)

Modstand og ledningsevne

Resistansers temperaturafhængighed

Det magnetiske felt

Induktion 1

Induktion 2

Selvinduktion

DC Spoler 1/2

DC Spoler 2/2

Kap 3 Det elektriske kredsløb- jævnstrøm

Batteriøvelse

Kap 3.1.2 Sammensatte elektriske kredsløb

Serieforbindelse

Serieforbindelse: Regneeksempel

Parallelforbindelse

Parallelforbindelse: Regneeksempel

Spændingsdeler

Strømdeling

Maskeligninger: Problem 2

Kirchoff’s 1. Lov

Kirchoff’s 2. Lov

3.3.1 Maskeligninger

3 3 2 Thevenin

Regneeksempel: Thevenin

Ch 13.3 Superposition Problem 6

3 3 3 Superposition

Regneeksempel: Superposition

6 Vekselspænding

Effektivværdi

Effektivværdi (Integrale)

Middelværdi

Eksempel 8.1

Regneregler

Eksempel 7.2 – Kompleks

Eksempel 14.3 – Med vektorer

I am

Kap 5 Det elektriske kredsløb-vekselstrøm

Intro – R og L i serie

Kap 7.1 og eks 7.1 – R og L i serie

Kap 7.1 – R og L i serie

Kap 7.2 – R og C i serie

Kap 7.3 og 7.4 – R, L og C i serie

Kap 7.3 – R, XL, og Xc. Grundlæggende vektorer (Per Hessellund)

Kap 7 – Regneeksempel

Kap 7.5 og 7.6 – RC og RL parallel

Eksempel 7.2 (Kompleks)

Kap 7.7 og 7.8 – LR-C parallel

Practice Excercise 63,4 (Fasekompensering)

5.30 Beregning af trefasede kredsløb

3-faset vekselspænding og strøm

AC 3 faset symmetrisk belastning (1/3)

AC 3 faset symmetrisk belastning (2/3)

AC 3 faset symmetrisk belastning (3/3)

AC Fremstilling af 3 faset vekselspænding (1/2)

AC Fremstilling af 3 faset vekselspænding (2/2)

Symmetrisk stjerneforbindelse

Kap 5.3.4 Beregning af effekt i symmetriske trefasede systemer

3-faset symmetriske belastninger plus 3-faset effekt

Ch. 1 Units associated with basic electrical quantities

Eksponentiel notation

Nspire og eksponentiel notation

Omregning Kvadrat og Kubik

Ch. 10 Electrical measuring instruments and measurements

Instrumenter mm.

Elektroteknik 1:

Spoler med jernkerne

Elektroteknik 3: Elektriske maskiner

Kap 4: Vekselstrømsmaskiner (Noget af det)

Kortslutningsmotoren

Synkrongeneratoren 1

Synkrongeneratoren 2

Synkrongeneratoren ankerreaktans mm.

Synkrongenerator forklaret fra Youtube

Gennemgang af udstyr til laboratorieøvelser

Magnetventiløvelse MBN/PGU

Fasekompensering af asynkronmotor

Genset 2 del 2 – HMN/PGU

TI nspire og eksponentiel notation

TI nspire cx og opsætning til kompleks beregning på rektangulær form (Sumform) og polær form (produktform)