Lærings videoer om dimensionering

Youtube videoer med Maskinmester relevant indhold

Dimensionering af Beskyttelsesjord og Systemjord

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Dimensionering af BJ og SJ (1/2)

Dimensionering af beskyttelsesjord (BJ) og systemjord (SJ) i 10/0,4 kV transformerstation. Forklaring af krav med baggrund i SB 2

Dimensionering af BJ og SJ (2/2)

Eksempel på dimensionering af BJ og SJ

Jordfejlstrømme

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Jordfejlstrømme (1/2)

Definition af jordfejl og jordfejlstrømme. Kapacitive virkninger i ikke-fejlramt net.

Jordfejlstrømme (2/2)

Jordfejlstrømme i fejlramt net.

Lavspændingssikringer, adskillere og maksimalafbrydere

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Lavspændingssikring og sikringslastadskiller (1/3)

Typer,symbol, driftklasser og sikringskurver.

Lavspændingssikring og sikringslastadskiller (2/3)

Anvendelse af sikringskurver og tabeller til bestemmelse af den afsatte specifikke energi under kortslutning. Kravopstilling til dimensionering af lavspændingssikring.

Lavspændingssikring og sikringslastadskiller (3/3)

Begrebet strømbegrænsning og anvendelse af strømbegrænsningskurver. Opbygning og kravopstilling for sikringslastadskiller. Anvendelseskategorier (f.eks. AC21, AC22, AC23 etc.).

Maksimalafbryder og dens tripunit (1/4)

Maksimalafbryder opbygning, typer af tripunits, termomagnetisk afbrydeprincip.

Maksimalafbryder og dens tripunit (2/4)

Tripkurver, strømbegrænsning, energibegrænsningskurver, kravopstilling ved dimensionering af maksimalafbryder, kortslutningsbrydeevne.

Maksimalafbryder og dens tripunit (3/4)

Eksempel på fremgangsmåde ved dimensionering af maksimalafbryder, herunder at orientere sig i producentkatalog.

Maksimalafbryder og dens tripunit (4/4)

(Fortsat) eksempel på fremgangsmåde ved dimensionering af maksimalafbryder.

Dimensionering af forsyningsledere

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Dimensionering af HVFL (1/5)

Opbygning af – og katalogdata om 1 og 3 leder højspændingskabler.

Dimensionering af HVFL (2/5)

atalog data fortsat, samt opstilling af dimensioneringskrav til HVFL for hhv. beskyttelse med HH sikring og effektafbryder.

Dimensionering af HVFL (3/5)

Eksempel på dimensionering af HVFL beskyttet med HH sikring.

Dimensionering af HVFL (4/5)

Eksempel på dimensionering af HVFL beskyttet med HH sikring.

Dimensionering af HVFL (5/5)

Eksempel på dimensionering af HVFL beskyttet med HH sikring.

Dimensioneringsgrundlag LVFL i SB 6 (1/2)

Baggrund for kravopstilling (OB og KB) til dimensionering af lavspændingskabler (her LVFL) forklares via SB 6.

Dimensioneringsgrundlag LVFL i SB 6 (2/2)

Kravopstilling til lavspændingskabler. Bemærkninger til udstyr der beskytter både mod overbelastning og kortslutning (er normalt). Lidt om N, PE og PEN i installationer ifølge SB 6.

Dimensionering af LVFL (1/2)

Eksempel og krav til LVFL opstilles.

Dimensionering af LVFL (2/2)

Anvendelse af SB 6 tabel 52-D1 forklares. Eksemplet (dimensioneringen) gennemgås med fokus på tabellerne 52-D,E,F,G.

LVFL med fokus på fremføringsforhold (1/2)

Eksempel. Metode til at holde styr på de forskellige forhold et bestemt lavspændingskabel kan være udsat for, på delstrækninger undervejs fra (f.eks.) transformerhorn til første lavspændingstavle.

LVFL med fokus på fremføringsforhold (2/2)

Eksemplet afrundes med overvejelser omkring opstilling i dine løsningsforslag. Reduktion af PE leder ifølge tabel 54 F i SB 6. Kort om indekseringsstandard for strømme og spændinger.

Dimensionering af LV kabler med 3 harmoniske strømme (1/1)

Dimensionering af lavspændingskabler førende strømme med indhold af 3. harmoniske strømme (SB 6).

Transformerbeskyttelse

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Transformerbeskyttelse generelt (1/1)

Generelt om beskyttelse og overvågning af distributionstransformere.

Transformerbeskyttelse med effektafbryder (1/3)

Komponenterne EA, CT og relæ. Krav opstilling CT. Begrebet 1-sekund strøm.

Transformerbeskyttelse med effektafbryder (2/3)

Dimensionering af relæ (krav, valg, indstilling og kontrol).

Transformerbeskyttelse med effektafbryder (3/3)

Præcisering omkring indstilling af I’, t’, I” og t”, og derigennem en introduktion til begrebet “selektivitet”.

Transformerbeskyttelse med HH sikring (1/3)

Opbygning og typer af højspændingssikringer.

Transformerbeskyttelse med HH sikring (2/3)

Kortslutningers forløb (smelte, lysbue), smelte/bryde -kurver/tabeller samt begrebet specifik energi forklares.

Transformerbeskyttelse med HH sikring (3/3)

Dimensionering (krav, valg & kontrol) af HH sikring, og eksempel på opstilling i løsningsforslag.

Kortslutningsberegninger

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Kortslutningsberegninger (1/4)

Typer af kortslutninger i elforsyningsnet og installation.

Kortslutningsberegninger (2/4)

Beregnings eksempel.

Kortslutningsberegninger (3/4)

Beregnings eksempel fortsat.

Kortslutningsberegninger (4/4)

Spændings faktor c (IEC 60909).

Spændingsfald

Videoerne af lavet af underviser Keld Dyrmose fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

Spændingsfald (1/1)

Grundlæggende om spændingsfald. Hvad er spænding, definition af spændingsfald og sammenhæng mellem kredsskemaer, ækvivalenskemaer og vektordiagrammer.

Tilnærmet og eksakt spændingsfald (1/2)

Metoder til at beregne eksakte og tilnærmede spændingsfald med udgangspunkt i 1 fasede systemer.

Tilnærmet og eksakt spændingsfald (2/2)

Metoder til at beregne eksakte og tilnærmede spændingsfald med udgangspunkt i 1 fasede systemer.

3 faset symmetrisk og usymmetrisk spændingsfald (1/4)

Grundlæggende om 3-faset symmetrisk spændingsfald.

3 faset symmetrisk og usymmetrisk spændingsfald (2/4)

Udvikling af den geometriske tilnærmede spændingsfaldsberegninger (P og Q), samt eksempler på symmetrisk spændingsfaldsberegning.

3 faset symmetrisk og usymmetrisk spændingsfald (3/4)

Eksempel på usymmetrisk spændingsfald gennemgås.

3 faset symmetrisk og usymmetrisk spændingsfald (4/4)

Eksempel på usymmestrisk spændingsfald – fortsat.

HPFI - BIB

Videoerne af lavet af underviser Thomas Frederiksen fra AAMS (Aarhus Maskinmesterskole)
Videoerne er lavet til Maskinmester uddannelsen på fjernstudie, udbudt af AAMS.

HPFI - BIB

HPFI – BIB i TT-system og TN-system